Investigadores asociados

Marta Somoza Medina

INVESTIGADORA DE CONCELLO DE ALLARIZ
Paisaje, percepción